OSS adalah program perisian yang diedarkan dengan kod sumber oleh pengarang perisian di bawah terma-terma lesen perisian yang membenarkan penggunaan , penyesuaian dan pengagihan semula perisian asal.

  • Pemilikan/ Hak Cipta Terpelihara
  • Lesen OSS

Perisian OSS dilindungi oleh Akta Malaysia Hak Cipta Terpelihara ( dan undang-undang hak cipta antarabangsa) seperti mana-mana program perisian lain.
Pengarang asal perisian OSS mengekalkan hak pemilikan harta intelek eksklusif sebagai sebagian dari kod sumber. Penulis akan memberikan hak-hak tertentu kepada pengguna melalui lesen OSS.

Apabila pengguna menyesuaikan perisian OSS untuk mewujudkan kerja terbitan atau kerja yang besar, maka pengguna perlu mengenal pasti bahagian-bahagian kod sumber yang telah diubahsuai untuk mengekalkan pemilikan ke atas sebagian dari kod sumber.

Perisian OSS yang dibangunkan atau disesuaikan untuk Kerajaan Malaysia oleh pekerja dan kontraktor mesti menunjukkan pemilikan ke atas bahagian masing-masing kod sumber.

 

OPEN SOURCE COMPETENCY CENTRE (OSCC)

Bahagian Pembangunan Aplikasi

Unit Pemodenan Tadbiran

Dan Perancangan Pengurusan Malaysia(MAMPU)

Jabatan Perdana Menteri

Level 4, Block B
Bangunan MKN-Embassy Techzone
No 3200  JalanTeknokrat 2
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia

Telefon: +603-8000 8000
Faksimili: +603-8318 2162
Emel: osdec@mampu.gov.my
Website: oscc.mampu.gov.my