MALAYSIAN OPEN SOURCE SOFTWARE INITIATIVE

Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk menggalakkan pembangunan dan pelaksanaan Perisian Sumber Terbuka (OSS ) dan MAMPU telah diberi tanggungjawab untuk memimpin inisiatif ini bagi sektor awam.

OBJEKTIF

 • Mengurangkan jumlah kos pemilikan
 • Meningkatkan kebebasan pilihan penggunaan perisian.
 • Meningkatkan operasi antara sistem.
 • Meningkatkan pertumbuhan industri ICT.
 • Meningkatkan pertumbuhan industri OSS
 • Meningkatkan pertumbuhan pengguna OSS dan pemaju komuniti
 • Mengurangkan jurang digital.

PRINSIP PANDUAN

 • Sesuai untuk tujuan
 • Kurangnya gangguan operasi
 • Kewujudan dengan sistem 'proprietary' yang lain.
 • Memanfaatkan kemudahan sedia ada , perkakasan , perisian dan kepakaran
 • Tidak didorong atau dikawal oleh perkakasan dan perisian vendor.

PELAN INDUK SEKTOR AWAM OSS

 • Penubuhan halatuju strategik dan rangka kerja
 • Membangunkan pelan pelaksanaan dan pelan tindakan
 • Mewujudkan Pusat Kompetensi Sumber Terbuka untuk menyokong pelaksanaan OSS di Sektor Awam
 • Menggubal dasar , piawaian dan garis panduan