Pada tahun 2004, Pelan Induk Sektor Awam Malaysia OSS telah dilancarkan untuk menggalakkan pembangunan dan pelaksanaan Perisian Sumber Terbuka (OSS). MAMPU telah diberi tanggungjawab untuk mengetuai inisiatif melalui Sektor Awam.

Pelan Induk ini menggariskan pelan tindakan jangka panjang untuk mencapai wawasan dan objektif OSS. Pelan hala tuju ini terdiri daripada tiga fasa pelaksanaan, iaitu Fasa II (peletakan Batu dan Penerapan awal ) dan Fasa III ( Adoption Dipercepatkan ) telah berjaya diselesaikan. Projek ini memasuki Fasa III untuk kebergantungan sendiri.