• SERVIS
 • PRODUK
 • POLISI
 •  

  Knowledge Bank
   

  Knowledge Bank Open Source Competency Centre, MAMPU adalah kawasan Latihan Komuniti awam untuk Pelaksana Perisian Sumber Terbuka


  e-Marketplace
   

  Bagi pembekal perkhidmatan dan organisasi mencari sokongan sumber terbuka, layari e-pasaran untuk menyemak imbas bagi pembekal sokongan atau untuk berkongsi maklumat untuk permintaan sokongan

  Advanced Virtualisation Facility (AVF)
   

  Virtualisasi adalah satu kaedah pembahagian komputer server fizikal ke dalam pelbagai server yang masing-masing mempunyai rupa dan keupayaan berjalan dengan dedikasi pada mesin.


  OSCC Mirror
   

  A dynamic content grid layout type, to display sortable and animated image and/or text content blocks

   
 • 1
 •  

  MyMesyuarat 2.0
   

  sistem MyMesyuarat adalah mesyuarat sistem pengurusan dan pemantauan keputusan mesyuarat dalam talian.


  MyBooking
   

  MyBooking adalah satu sistem berasaskan web dalam talian yang membantu agensi-agensi Sektor Awam untuk menguruskan bilik mesyuarat dan sumber yang berkaitan.

 • 1
 •  

  Lesen Umum OSS
   

  Open Source Initiative (OSI) adalah sebuah syarikat bukan keuntungan dengan skop global ditubuhkan untuk mendidik dan penasihat bagi manfaat sumber terbuka


  Pemilikan OSS & Lesen
   

  OSS adalah program perisian yang diedarkan dengan kod sumber oleh pengarang perisian di bawah terma-terma lesen perisian

  Polisi, Garis Panduan & Piawaian
   

  OSCC, MAMPU menghasilkan garis panduan yang tetap dan menyediakan khidmat nasihat untuk membantu agensi-agensi sektor awam dalam melaksanakan OSS


  Teknologi OSS
   

  A dynamic content grid layout type, to display sortable and animated image and/or text content blocks

 • 1

OPEN SOURCE COMMUNITY TOOLS